Emca

Administrators
 • Content count

  2040
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  122

Emca last won the day on July 11

Emca had the most liked content!

Community Reputation

267 Excellent

About Emca

 • Rank
  Valakas

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Emca

  Lost Pet

  Check your mailbox and sorry for the delay
 2. Emca

  Letní Melounový Event

  Letní Melounový Event Léto je tady a my jsme pro vás připravili Letní Melounový Event! Jak se zúčastnit Letního Melounového Eventu? Promluvte s Puss the Cat ve kterémkoliv městě, řekne vám o eventu víc. Také vám vymění Nektary za semínka a Chrono zbraně. Obstarejte si Nektar, dropují ho mobové po celém světě. Nektar použijte na pěstování melounů nebo jej vyměňte za semínka nebo Chrono zbraně s Puss the Cat. S nektarem se dá obchodovat. Zasaďte semínka. Existuje několik druhů semínek: Watermelon Seed: Dá se koupit od Puss the Cat za 1 Nektar. Dá se z něj vypěstovat obyčejný meloun a dá se s ním obchodovat. Honey Watermelon Seed: Dá se koupit odPuss the Cat za 50 Nektarů. Dá se z něj vypěstovat medový meloun a dá se s ním obchodovat. Cloned Watermelon Seed a Cloned Honey Watermelon Seed: Dropují ho mobové. Dá se z nich vypěstovat meloun (normální nebo medový, podle druhu semínka), nedá se s nimi obchodovat. Použijte 5 nektarů na zalévání mladého melounu, vyroste a uzraje. Musí se vám podařit, aby uzrál do 3 minut, jinak vám uschne a nic z něj nebude. Když dozraje, promění se v jeden ze tří typů melounů: Spoiled (zkažený), Rain (dešťový) nebo Large Rain (velký dešťový). Rozmlaťte meloun během minuty a půl. Obyčejný meloun můžete rozbít jakoukoliv zbraní, medové melouny jdou rozbít pouze Chrono zbraněmi a hodně vydrží, určitě je nezkoušejte rozbíjet sami, vezměte si na pomoc kamarády. Chrono zbraně se dají koupit od Puss the Cat za 10 Nektarů. Chrono zbraně vypadají a znějí jako hudební nástroje. Dá se s nimi obchodovat. Skliďte odměnu z rozbitého melounu! Jaké druhy melounů existují a jaké jsou odměny? Obyčejné melouny Mladé melouny z obyčejného semínka. Pokud na ně použijete 5 Nektarů, dozrají vám do jednoho ze tří druhů obyčejných melounů: Spoiled Watermelon (zkažený) Rain Watermelon (dešťový) Large Rain Watermelon (velký dešťový) Z těchto melounů získáte pouze Nektar. Medové melouny Mladé medové melouny z medových semínek. Když na ně použijete 5 nektarů, dozrají vám do jednoho ze tří druhů medových melounů: Spoiled Honey Watermelon (zkažený) Rain Honey Watermelon (dešťový) Large Rain Honey Watermelon (velký dešťový) Medové melouny jde rozbít jen Chrono zbraněmi. Hodně toho vydrží, takže máte větší šanci to zvládnout se skupinou kamarádů. Z medových melounů jsou lepší odměny než z obyčejných. Zde je seznam toho, co můžete z medových melounů získat: Crystals: A-Grade/S-Grade: Krystaly A nebo S grade. Obchodovatelné. Gemstones A/S: Gemstony A nebo S grade. Obchodovatelné. Healing Potions: Greater Healing Potion, Greater Quick Healing Potion. Obchodovatelné. Greater Elixirs of CP: Všechny grade. Regeneruje CP. Obchodovatelné. Greater Elixirs of Life: Všechny grade. Regeneruje HP. Obchodovatelné. Greater Elixirs of Mental Strength: Všechny grade. Regeneruje MP. Obchodovatelné. Giant's Codex/Oblivion/Discipline/Mastery: Giant's Codex obyčejný, Oblivion, Discipline nebo Mastery. Obchodovatelný. Scroll: Enchant Weapon A/S: Svitek na vylepšení A-grade nebo S-grade zbraně. Obchodovatelný. Blessed Scroll: Weapon Enchant A/S: Požehnaný svitek na vylepšení A-grade nebo S-grade zbraně. Obchodovatelný. Blessed Scroll: Armor Enchant A/S: Požehnaný svitek na vylepšení A-grade or S-grade brnění. Obchodovatelný. High-Grade Life Stone Level 67/70/76/80: High-Grade life stone levelu 67, 70, 76 nebo 80. Obchodovatelný. Top-Grade Life Stone Level 67/70/76/80/82/84: Top-grade life stone levelu 67, 70, 76, 80, 82 nebo 84. Obchodovatelný. Red/Green/Blue Soul Crystal - Stage 14/15/16: Červený, zelený nebo modrý soul krystal 14, 15 nebo 16. Obchodovatelné. Chocolate Cookie: Sušenka plně obnovující vitalitu. Není obchodovatelná. XP/SP runes: Časově omezené runy zvyšující XP/SP rate pro vaší postavu. Nejsou obchodovatelné. Time limited Queen Ant's Ring/Zaken's Earring: Epické šperky s patnáctidenní trvanlivostí. Nejsou obchodovatelné. K tomu všemu je ještě šance, že vám z melounu vypadne kosmetický doplněk nebo náramek s Agathionem! Jak dlouho event poběží Event poběží od 16. července do 13. srpna 2018 (8:00). Nektary a semínka budou padat z mobů od 16. července do 6. srpna 2018 (8:00). Puss the Cat zůstane ve městech do 13. srpna 2018 (8:00).
 3. Emca

  Summer Watermelon Event

  Summer Watermelon Event Summer is here and we've prepared Summer Watermelon Event for you! How Can I Participate in the Summer Watermelon Event? Speak to Puss the Cat in any town to learn more about the Watermelon event. He will also trade you Nectar for seeds and Chrono weapons. Get Nectar, which is dropped by monsters around the world. You will use the Nectar to grow Watermelons or to exchange for seeds or Chrono weapons with Puss the Cat. Nectar is tradable. Plant seeds into flat ground. The different kinds of seeds are: Watermelon Seed: Purchased from Puss the Cat for 1 Nectar. Used to grow regular Watermelons. Tradable. Honey Watermelon Seed: Purchased from Puss the Cat for 50 Nectar. Used to grow Honey Watermelons. Tradable. Cloned Watermelon and Cloned Honey Watermelon Seeds: Dropped from monsters. Used to grow Watermelons or Honey Watermelons, respectively. Not tradable. Use 5 Nectar to grow a Young Watermelon or a Young Honey Watermelon into its mature state. Either type of young Watermelon must reach maturity within 3 minutes, or it withers and returns to the earth. When mature, a Watermelon or Honey Watermelon transforms into one of three different kinds of Watermelon or Honey Watermelon (respectively): Spoiled, Rain, or Large Rain. Smash the mature Watermelon within 1 minute and 30 seconds. You can smash a Watermelon without a special weapon. You need a Chrono weapon and help from your friends to smash a Honey Watermelon. Chrono weapons can be purchased from Puss the Cat for 10 Nectar each. Chrono weapons look and sound like musical instruments. They are tradable. Reap your reward from the particular smashed Watermelon! What Are the Different Kinds of Watermelons and Their Rewards? Watermelons Young Watermelons sprout from Watermelon Seeds. If you use 5 Nectar on a Young Watermelon, it matures into one of three different kinds of regular Watermelons: Spoiled Watermelon. Rain Watermelon. Large Rain Watermelon. These Watermelons drop only Nectar. Honey Watermelons Young Honey Watermelons sprout from Honey Watermelon Seeds. If you use 5 Nectar on a Young Honey Watermelon, it matures into one of three different Honey Watermelons. Spoiled Honey Watermelon. Rain Honey Watermelon. Large Rain Honey Watermelon. Honey Watermelons can be smashed only by Chrono weapons. Honey Watermelons are hardy, and you are more likely to successfully smash a Honey Watermelon within the time limit of 1 minutes and 30 seconds by grouping up with friends. Honey Watermelons drop greater rewards than it's nectar-bearing counterparts. Here is a list of the types of rewards you might see from Honey Watermelons: Crystals: A-Grade/S-Grade: A crystal of A or S grade. Tradable. Gemstones A/S: A gemstone of A or S grade. Tradable. Healing Potions: Greater Healing Potion, Greater Quick Healing Potion. Tradable. Greater Elixirs of CP: All grades. Regenerates CP. Tradable. Greater Elixirs of Life: All grades. Regenerates HP. Tradable. Greater Elixirs of Mental Strength: All grades. Regenerates MP. Tradable. Giant's Codex/Oblivion/Discipline/Mastery: Giant's Codex basic, Oblivion, Discipline or Mastery. Tradable. Scroll: Enchant Weapon A/S: A scroll of Enchant Weapon A-grade or S-grade. Tradable. Blessed Scroll: Weapon Enchant A/S: A blessed scroll of Enchant Weapon A-grade or S-grade. Tradable. Blessed Scroll: Armor Enchant A/S: A blessed scroll of Enchant Armor A-grade or S-grade. Tradable. High-Grade Life Stone Level 67/70/76/80: A high-grade life stone of level 67, 70, 76 or 80. Tradable. Top-Grade Life Stone Level 67/70/76/80/82/84: A top-grade life stone of level 67, 70, 76, 80, 82 or 84. Tradable. Red/Green/Blue Soul Crystal - Stage 14/15/16: A red, green or blue soul crystal of stage 14, 15 or 16. Tradable. Chocolate Cookie: A cookies that fully replenishes your vitality. Not tradable. XP/SP runes: Time limited runes that will increase XP/SP rate for your character. Not tradable. Time limited Queen Ant's Ring/Zaken's Earring: Epic jewels with 15-day duration period. Not tradable. There's also chance that Honey Watermelon will drop additional head accessory or Agathion bracelet! Summer Watermelon Event Duration The Summer Watermelon event runs from July 16 to August 13, 2018 (08:00 UTC+2). Nectar and Cloned Seeds drop from monsters from July 16 to August 6, 2018 (08:00 UTC+2). Puss the Cat remains in towns until August 13, 2018 (08:00 UTC+2).
 4. Emca

  How about an event?

  Oops, we're preparing new event and it seems we've accidentally set up old version of event drop... just ignore those enchant scrolls (there will be no Yogi event now). It shouldn't drop anymore (if it still drops, please tell me)
 5. Emca

  How about an event?

  Just for info https://bitbucket.org/l2shrine/extender-public/commits/ff1ad353292debba03c6d277422d63a24a76222f ... now the rewards
 6. Emca

  Nový start?

  Ahoj, chystá, děláme na tom, ale ještě to bude trvat...
 7. Emca

  Lost Pet

  Hi, when did it happen?
 8. Emca

  How about an event?

  I've already started to prepare Summer Squash Event but I'm bit stuck on rewards - the rewards made by NCsoft are bit low for players here... So far my ideas are some chocolate cookies, time limited EXP/SP/RP runes and even 7/15 day Zaken/Queen Ant. I'll also add some hats. But what more? I don't want to add full equipment there (someone needs A-grade, someone S80-grade). Do you have any ideas?
 9. Emca

  Monday Restarts

  There's some bug causing inability to register to Territory Wars in one or more territories and this is fixed when we restart server (and do some database maintenance during the restart, in fact it's an ugly workaround, but works fine). So if the restart was on Friday, some players wouldn't be able to register to TW between Sunday Castle Siege and Friday restart... Yeah, they would still have another week for the registration, but the bug and bug reports are real: https://forum.l2shrine.com/topic/965-territory-goddard/ https://forum.l2shrine.com/topic/678-registration-for-tw-goddard-is-not-possible/ https://forum.l2shrine.com/topic/963-server-restart-additional/
 10. Emca

  Monday Restarts

  Because it can cause problem with territory wars and castle sieges. Monday is very good as it's right after the siege...
 11. Emca

  Missing pet/kooka

  Není zač
 12. Emca

  Missing pet/kooka

  Check your mail
 13. Emca

  Missing pet/kooka

  Sure, just give me some time :))
 14. Emca

  Missing pet/kooka

  Yes, some pets eat more when in combat, Improved Kooka level 72: level=72 max_meal=24039 ... consume_meal_in_battle=199 consume_meal_in_normal=39 ...
 15. Emca

  Missing pet/kooka

  Hi, there was some food but not enough - she ate the last piece at 07:26:16, then got really hungry and ran away at 07:43:38. Do I see correctly it was Improved Kookaburra level 72?